Systém kotroly vstupu a evidencia dochádzky:

 

Systém kontroly vstupu (SKV) uľahčuje kontrolu a manažment prístupu do rôznych častí budov identifikáciou pomocou RFID karta/prívesok, mobilom, PIN alebo biometriou.
Administratívne budovy, bytové domy, hotely, priemyselné parky a fabriky, všade tam sa dá podľa vašich predstáv a požiadaviek navrhnúť a konfigurovať SKV.
Ovládanie periférnych zariadení ako meranie a regulácia tepla, zabezpečovacie systémy, turnikety a výťahy je samozrejmosťou. SKV vám umožní mať prehľad o pohybe a prítomnosti osôb, evidencii návštev osôb, alebo vozidiel.
Elektronická evidencia dochádzky je doplnkovým systémov SKV, alebo samostatný systém. Elektronická evidencia dochádzky automatizuje činnosti ako evidencia dochádzky, plánovanie smien, nárok na stravú, workflow, evidencia školení a certifikátov a iné. Veľkou výhodou je možnosť napojenia na už existujúce firemné systémy SAP, Helios a iné.