Štruktúrovaná kabeláž:

Základný prvok digitálnej infraštruktúry tvorí štruktúrovaná kabeláž. Predstavuje univerzálny metalický, prípadne optický kabelážny rozvod v rámci každej modernej stavby. Umožňuje po tej istej kabeláži nielen prenos zvuku, obrazu, ale hlavne dáta. Je teda univerzálna pre pripojenie akéhokoľvek elektronického zariadenia na „počítačovú sieť " a na internet. Musí spĺňať rôzne kritériá ako napr. bezpečnostné a protipožiarne normy. Pri nesprávnom výbere typu kabeláže, alebo komponentov, ktoré majú podstatný vplyv na kvalitu a funkčnosť štruktúrovanej kabeláže, hrozí jej finančne nákladná a často náročná výmena. Vybrať najvhodnejší systém štrukturovanej kabeláže nemusí byť vždy jednoduché, preto Vám ponúkame vybrané spektrum  spoľahlivých technológií od osvedčených výrobcov.